Medlemsrabatter

Medlemsrabatt på gasol

 

Avtal har träffats med AGA om rabatterat pris på gasol. Rabatten är omkring 38%.

Gäller ej på skatter och andra avgifter.

Rabatten gäller på samtliga AGA:s återförsäljare i Västsverige.

Vilka dessa är framgår av AGA:s hemsida www.aga.se . Ange kundnummer 432154.

Medlemskort måste visas upp.

Medlemskort beställs av styrelsemedlem